preloader-img

PN-EN ISO 9001:2009

 

Firma KGH Polska Sp. z o.o. została poddana auditowi przez jednostkę certyfikującą GLOBAL QUALITY i spełnia wymagania ustanowione przez: System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: sprzedaż soków, napojów, produktów spożywczych oraz opakowań tekturowych.