preloader-img

Certyfikat QMS

KGH POLSKA Sp. z o.o. została poddana auditowi przez jednostkę certyfikującą GLOBAL QUALITY i spełnia wymagania ustanowione przez: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015

W następującym zakresie:

Sprzedaż soków, napojów, produktów spożywczych oraz opakowań tekturowych. Produkcja i magazynowanie opakowań tekturowych. Magazynowanie soków, napojów oraz produktów spożywczych.